Entreprenadbesiktning

Anders Englund Byggkonsult AB utför entreprenadbesiktning i enlighet med standardavtalen AB 04, ABT 06, ABS 14, Hantverkarformulär samt konsumententreprenader som utförs åt privatpersoner.

Skadebesiktningar-utredningar, fukt och värmekamera IR besiktningar.

Vi upphandlar och samordnar biträdande besiktningsmän inom respektive specialområden El, VVS, Styr och regler, Hiss, Brand mm.

Kristinehamn-bild

Vid besiktning använder bärbar dator som hjälpmedel, vilket innebär att utlåtanden kan skrivas ut omgående, efter det att besiktningen har genomförts. Entreprenören får utlåtandet i handen och arbetet med avhjälpande av fel kan påbörjas omgående.

I flertal projekt tillämpar vi fortlöpande besiktning, vilket innebär att vi följer projektet med besiktningar i tidiga skeden under produktionen. Ett projekt med tidig upphandling av besiktningsgruppen och genomförande av fortlöpande besiktningar, är ett led i kvalitetssäkring av projektet.

Anders Englund är certifierad entreprenad besiktningsman av RISE (f.d. SP) SC0097-18. Anders Englund är medlem i SBR:s entreprenadbesiktningsgrupp. Han är också ledamot i styrelsen för SBR:s Riksförbund och Stockholmsavdelning.