Projektledning

Anders Englund Byggkonsult AB arbetar med projektledning för hela byggprocessen. Anders Englund är av RISE certifierad byggprojektledare.

Vårt arbete omfattar hela byggprojektet, från detaljplaner, program och projekteringsledning till produktion och färdigställande. Detta innebär att vi sköter myndighetskontakter, leder projekteringsgruppens arbete, upprättar tidplaner och kalkyler, upphandlar entreprenader och leder produktionen. Allt förankrat genom regelbundna möten med fastighetsägaren.

Minst lika viktigt som tidiga skeden och produktion är ett väl genomfört projektavslut. Vi ser till att projektstyrningen bibehålls tills samtliga ”lösa trådar” knutits ihop och överlämnats till förvaltningen. Under förvaltningsskedet finns vi till hands för att bistå fastighetsägaren med råd och se till att garantibesiktning sker innan garantitidens utgång. Under detta skede tar vi även del av kundens erfarenheter. På så sätt fyller vi på vår kompetens och vår erfarenhetsbank efter varje slutfört projekt.

Vi kan på så sätt ge våra kunder bra service genom hela byggprocessen. Som en garanti för uppdragsgivaren och som stöd för vår egen verksamhet arbetar vi enligt ett kvalitets- och miljöledningssystem. Kvalitets- och miljöledningssystemet är framtaget internt och därför helt anpassat till vår verksamhet.