Kontrollansvarig enligt nya plan och bygglagen

Den 2 maj 2011 bytte Kvalitetsansvarig namn till Kontrollansvarig samtidigt som kraven på kontroll och tillsyn skärptes. Rollen, kompetenskraven och uppgifterna för den nya kontrollansvarig som ersätter kvalitetsansvarig har förtydligas och för att uppfylla de nya kraven måste man vara certifierad inom följande:

 • Nya PBL och PBF Förändringar i olika lagar, förordningar och föreskrifter
 • Byggfelsförsäkring
 • Förändringar i boverkets regler, t.ex. BBR, BKR och EKS
 • Lag om energideklarationer, hissar, OVK mm.SP_Science-Partner-logo
 • Entreprenadregler AB ABT ABS
 • Konsumenttjänstlagen och lagen om byggfelsförsäkring
 • Lag om skydd mot olyckor
 • Lag om kulturminnen
 • CE-märkning, Typgodkännande
 • Enkel repetition samt förändringar av ISO 9001:2008
 • ISO 14001 och miljöbalken samt vissa förordningar till miljöbalken

Vår certifiering med nummer SC0421-15 har godkänts av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut.